X  Luk Officiel AQ. DK's mest befærdede gade - H.C. Ørsted Institutet, Copenhagen, Denmark

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikation       
Nuværende 0.1 0.1 God luftkvalitet
     

Prognosemin gns maksmin gns maksmin gns maks           
15-06-20240.30.60.80.20.40.60.10.10.10.8God luftkvalitet
     
16-06-20240.50.50.70.40.50.50.10.10.10.7God luftkvalitet
     
17-06-20240.40.60.70.40.40.500.10.10.7God luftkvalitet
     
18-06-20240.40.710.30.50.60.10.10.11God luftkvalitet
     
19-06-20240.70.70.80.50.50.50.10.10.10.8God luftkvalitet
     
            

klassifikation AQI Sundhedseffekterne skal kun baseres på gennemsnitsværdier over 24 timer.
God luftkvalitet 0-1 Luftkvaliteten anses for tilfredsstillende, og luftforurening udgør ringe eller ingen risiko
FairAQ 1-2 Luftkvalitet er acceptabel. Vedrørende nogle stoffer kan der dog være en moderat sundhedsmæssig bekymring for et meget lille antal mennesker, der er usædvanligt følsomme over for luftforurening.
Moderat luftkvalitet 2-3 Medlemmer af følsomme grupper kan opleve helbredseffekter. Den alm. offentlighed vil sandsynligvis ikke blive berørt.
PoorAQ 3-4 Alle kan begynde at opleve helbredseffekter; medlemmer af følsomme grupper kan opleve mere alvorlige helbredseffekter.
VeryPoorAQ 4-5 Sundhedsalarm: alle kan opleve mere alvorlige helbredseffekter
ExtremelyPoorAQ > 5 Sundhedsadvarsler om nødsituationer. Det er sandsynligt, at hele befolkningen bliver berørt
 Mere information:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata fra : 15-06-2024 17:00