X  Luk Officiel AQ sensor station - H.C.Andersens Boulevard, Copenhagen, Denmark

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikation       
Nuværende 49 26 38.4 49 God luftkvalitet
     

Prognosemin gns maksmin gns maksmin gns maks           
22-07-202122283910111411243439God luftkvalitet
     
23-07-202125293510121313253939God luftkvalitet
     
24-07-2021192635791122314242God luftkvalitet
     
25-07-2021162635791229333939God luftkvalitet
     
26-07-202133465412131532394954Moderat luftkvalitet 
    
27-07-20212740518111424365051Moderat luftkvalitet 
    
28-07-202139424210111131373742God luftkvalitet
     
            

klassifikation AQI Sundhedseffekterne skal kun baseres på gennemsnitsværdier over 24 timer.
God luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses for tilfredsstillende, og luftforurening udgør ringe eller ingen risiko
Moderat luftkvalitet 50-100 Luftkvalitet er acceptabel. Vedrørende nogle stoffer kan der dog være en moderat sundhedsmæssig bekymring for et meget lille antal mennesker, der er usædvanligt følsomme over for luftforurening.
Usundt for nogle 100-150 Medlemmer af følsomme grupper kan opleve helbredseffekter. Den alm. offentlighed vil sandsynligvis ikke blive berørt.
Usund luftkvalitet 150-200 Alle kan begynde at opleve helbredseffekter; medlemmer af følsomme grupper kan opleve mere alvorlige helbredseffekter.
Meget usund luftkvalitet 200-300 Sundhedsadvarsler om nødsituationer. Det er sandsynligt, at hele befolkningen bliver berørt
Farlig luftkvalitet > 300 Sundhedsalarm: alle kan opleve mere alvorlige helbredseffekter
 Mere information:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata fra kl.: 24-07-2021 13:00