X  Luk Officiel AQ. DK's mest befærdede gade - H.C.Andersens Boulevard, Copenhagen, Denmark

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikation       
Nuværende 1 1.2 0.1 1.2 FairAQ  
    

Prognosemin gns maksmin gns maksmin gns maks           
17-05-20240.60.60.60.40.50.50.10.10.10.6God luftkvalitet
     
18-05-20240.60.60.80.40.50.50.10.10.10.8God luftkvalitet
     
19-05-20240.60.710.40.50.60.10.10.11God luftkvalitet
     
20-05-20240.60.81.20.50.60.800.10.11.2FairAQ 
    
21-05-20240.40.50.60.30.40.50.10.10.10.6God luftkvalitet
     
22-05-20240.40.50.60.30.40.50.10.10.10.6God luftkvalitet
     
23-05-20240.40.40.40.40.40.40.10.10.10.4God luftkvalitet
     
            

klassifikation AQI Sundhedseffekterne skal kun baseres på gennemsnitsværdier over 24 timer.
God luftkvalitet 0-1 Luftkvaliteten anses for tilfredsstillende, og luftforurening udgør ringe eller ingen risiko
FairAQ 1-2 Luftkvalitet er acceptabel. Vedrørende nogle stoffer kan der dog være en moderat sundhedsmæssig bekymring for et meget lille antal mennesker, der er usædvanligt følsomme over for luftforurening.
Moderat luftkvalitet 2-3 Medlemmer af følsomme grupper kan opleve helbredseffekter. Den alm. offentlighed vil sandsynligvis ikke blive berørt.
PoorAQ 3-4 Alle kan begynde at opleve helbredseffekter; medlemmer af følsomme grupper kan opleve mere alvorlige helbredseffekter.
VeryPoorAQ 4-5 Sundhedsalarm: alle kan opleve mere alvorlige helbredseffekter
ExtremelyPoorAQ > 5 Sundhedsadvarsler om nødsituationer. Det er sandsynligt, at hele befolkningen bliver berørt
 Mere information:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata fra : 19-05-2024 15:00