X  Luk Officiel AQ sensor station - H.C.Andersens Boulevard, Copenhagen, Denmark

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikation       
Nuværende 26 16 30.8 30.8 God luftkvalitet
     

Prognosemin gns maksmin gns maksmin gns maks           
05-03-20211130485101516243348God luftkvalitet
     
06-03-202113235169179313751Moderat luftkvalitet 
    
07-03-202113212759929313636God luftkvalitet
     
08-03-202113162156821263131God luftkvalitet
     
09-03-20211537596111715263359Moderat luftkvalitet 
    
10-03-202159596316161815151563Moderat luftkvalitet 
    
            

klassifikation AQI Sundhedseffekterne skal kun baseres på gennemsnitsværdier over 24 timer.
God luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses for tilfredsstillende, og luftforurening udgør ringe eller ingen risiko
Moderat luftkvalitet 50-100 Luftkvalitet er acceptabel. Vedrørende nogle stoffer kan der dog være en moderat sundhedsmæssig bekymring for et meget lille antal mennesker, der er usædvanligt følsomme over for luftforurening.
Usundt for nogle 100-150 Medlemmer af følsomme grupper kan opleve helbredseffekter. Den alm. offentlighed vil sandsynligvis ikke blive berørt.
Usund luftkvalitet 150-200 Alle kan begynde at opleve helbredseffekter; medlemmer af følsomme grupper kan opleve mere alvorlige helbredseffekter.
Meget usund luftkvalitet 200-300 Sundhedsadvarsler om nødsituationer. Det er sandsynligt, at hele befolkningen bliver berørt
Farlig luftkvalitet > 300 Sundhedsalarm: alle kan opleve mere alvorlige helbredseffekter
 Mere information:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata fra kl.: 07-03-2021 04:00